Innovatie en ontwikkeling

Innovatie en ontwikkeling
Voor Strukton Civiel Noord & Oost hebben wij innovaties en duurzame oplossingen in het 3D wegontwerp verwerkt. Deze innovaties dragen bij aan een optimale verkeersdoorstroming en een zo duurzaam mogelijke realisatie van de Innovatieroute N737. Hiermee hebben wij een mooie bijdrage geleverd aan de innovatieve ambities van de Provincie Overijssel. 

Innovaties
De innovatieve werkzaamheden bestaan onder andere uit een verbetering in de doorstroming op het kruispunt bij Frans op den Bult via een dynamische rijstrookindeling. Dit houdt in dat, de rijstrook voor rechtdoorgaand verkeer in de avonduren ook ingezet wordt voor de grote verkeersstromen die linksaf slaan. Hierdoor kan met dezelfde hoeveelheid asfalt meer verkeer worden verwerkt.
Om de gemiddelde wachttijden voor verkeerslichten te verminderen wordt gebruik gemaakt van voertuigdetectie met behulp van geluidsensoren. Door de voertuigdetectie met geluidsensoren wordt verkeer eerder en beter geregistreerd en geclassificeerd. Een andere gerealiseerde innovatie is een 'landbouwpasseerlocatie', eveneens met geluidsdetectie. Het passeren van landbouwvoertuigen wordt hierdoor veiliger en sneller. Deze innovaties dragen bij aan een optimale verkeersdoorstroming.

Uitvoering
Om een vloeiende uitvoering mogelijk te maken, hebben wij werkvoorbereidingstekeningen opgesteld. Het project is in oktober 2019 afgerond met de AS-built vastlegging. Het ontwerptraject is volledig in 3D uitgevoerd en ondersteund met de validatie, verificatie en procesmanagement.