Kennispark zet definitief in op BREEAM-certificering

Kennispark zet definitief in op BREEAM-certificering
Kennispark zet definitief in op BREEAM-certificering
De duurzaamheidsafdeling van Stegehuis infra heeft van Kennispark Enschede de definitieve opdracht ontvangen voor het uitvoeren van een uitgebreide haalbaarheidsstudie naar de BREEAM-certificering Excellent (4 sterren) van het Business & Science park binnen Kennispark. Middels de haalbaarheidsstudie maakt Stegehuis Infra inzichtelijk of de excellent certificering daadwerkelijk realistisch is. In de analyse wordt onderzoek gedaan naar de huidige staat van het gebied (inclusief bebouwing) op vlak van duurzaamheid. Vervolgens wordt uitgebreid geanalyseerd worden welke ingrepen in het gebied nodig zijn voor de certificering en welke kosten hieraan zijn verbonden.
 
Kennispark kiest met BREEAM voor een gerichte verduurzaming in het gebied aan de hand van de BREEAM-NL gebied 2018 aanpak. BREEAM staat voor ‘Building Research Establishment Environment Assessment Method’. Deze aanpak verbindt alle doelstellingen tot een samenhangende geheel op basis waarvan ze gebiedsgerichte afwegingen kunnen maken. Het is een internationaal erkende prestatiegerichte beoordelingsmethode en een certificeringssysteem voor gebieden. Naast het certificeringsaspect van de methode biedt het onder andere gemeentes en ontwikkelaars een zeer duidelijke aanpak van meetbaar integrale duurzame ontwikkeling.
 
Met dit instrument kan Kennispark de duurzaamheidsprestatie van een gebied classificeren en verbeteringen stimuleren. Voor de classificatie van de duurzaamheidsprestatie van een gebied is de score op zes duurzaamheidscategorieën van belang. Het gaat daarbij om de categorieën management, synergie, bronnen, ruimtelijke kwaliteit, welzijn & welvaart en gebiedsklimaat. Met de keuze voor het instrument ‘BREEAM-NL Gebied 2018’ beschikt Kennispark voor het Business & Science park over een kapstok om integrale duurzaamheid aan de voorkant goed te verankeren in de gebiedsontwikkeling.