Werkpakt loont!

Werkpakt loont!
Een belangrijke pijler binnen het Werkpakt Keurmerk is sociaal ondernemerschap. Stegehuis Infra vindt het belangrijk om bij te dragen aan de maatschappij. Om dit certificaat te behalen, is er aan bepaalde voorwaarden voldaan die de Gemeente Oldenzaal heeft gesteld op het gebied van MVO. En dat is meer dan alleen leerwerkplekken! 

Stegehuis biedt leerwerkplekken en werkervaringsplaatsen aan, er worden gastlessen gegeven bij onderwijsinstellingen, tevens wordt er zitting genomen in de beroepenveld commissie van beide onderwijsinstellingen (ROC van Twente en Saxion). Sinds 2020 is Jeroen Stegehuis verbonden aan het Saxion als extern deskundige en beoordeelt hij de afstudeerprojecten van studenten Civiele Techniek. 

Wij hebben oog voor vitaliteit van de werknemers door het bieden van vers fruit en het promoten van sporten in de vrije tijd door aanschaf en verstrekking van sportkleding. Wij hebben een half jaar geleden een werkplek gecreëerd  voor een administratief medewerker in de persoon van Anita Oude Nijhuis. Met het Werkpakt certificaat verleent door de Gemeente Oldenzaal, heeft Stegehuis een gezicht weten te geven aan het sociaal werkgeverschap. Per 1 april 2020 heeft Anita een vervolg dienstverband bij Stegehuis Infra gekregen. Wij zijn enorm blij voor haar en feliciteren haar met haar nieuwe contract.