Stikstofberekeningen

Stikstofberekeningen
De stikstof crisis is inmiddels een collectief goed geworden en heeft invloed op (bijna) alle vlakken van de maatschappij. Wij zijn 100 km/h gaan rijden in plaats van 130km/h en dragen zo, gewild of ongewild, bij aan de reductie van de stikstof en stikstofoxiden in de lucht. Met name in de agrarische sector en de bouw zijn de gevolgen goed zichtbaar geworden. Boerenbedrijven die (noodgedwongen) sluiten, grote bouwprojecten die stil zijn gezet. Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes, zoals de tijdelijke vrijstelling voor bouwvergunningen om de bouw van nieuwe woningen door te laten gaan.

Stegehuis Infra heeft afgelopen maanden diverse stikstof berekeningen uitgevoerd voor projectontwikkelaars, aannemers en vliegveld Twente/Technology Base. Bijna alle uitgevoerde AERIUS calculaties hebben een gunstige uitslag gehad voor het voortzetten van de verschillende projecten. Bij een ongunstige uitslag heeft Stegehuis Infra meegedacht aan emissie reducerende maatregelen of een minder traditionele aanpak van de werkzaamheden in kwestie. Leuke vraagstukken waarmee wij het verschil kunnen maken.

Ben je benieuwd naar de ‘footprint’ van jouw project? Vraag ons naar de mogelijkheden.