Even voorstellen…….Susan Groenia

Even voorstellen…….Susan Groenia
In mei is Susan Groenia gestart met haar afstudeeronderzoek bij Stegehuis Infra voor een periode van een half jaar.  Susan studeert Civil Engineering & Management aan de Universiteit Twente. Ze gaat een tool ontwikkelen waarmee duurzaamheid meetbaar kan worden gemaakt bij de (infra)projecten van Stegehuis.

Het doel van de tool is om een integrale aanpak van duurzaamheid te ondersteunen en te bevorderen.
De tool zal aan de start van een project ondersteunen bij het vaststellen van het huidige niveau en de duurzaamheidsambities van het project.  Aan het einde van het project kan met de tool een duurzaamheidsscore worden vastgesteld.