3D grondbalans met visuele ondersteuning

3D grondbalans met visuele ondersteuning
Binnen Stegehuis Infra zijn wij in staat tot het uitwerken van gedetailleerde 3D-grondbalansen waarbij op basis van de bestaande ondergrond, grondlagenopbouw en nieuwe situatie de grondbalans wordt opgesteld. Ter ondersteuning is de visuele weergave van ontgravings- en aanvullingsdikten gegeven.