Deelname aan Greenbase met focus op openbare ruimte

Deelname aan Greenbase met focus op openbare ruimte
De roep om een duurzame inrichting van de openbare ruimte wordt steeds groter. Met name de overheid voelt zich geroepen om de kaders voor een toekomstbestendige inrichting van deze ruimte vast te stellen. Maar ook bedrijven willen graag (ver)bouwen of doorontwikkelen met oog voor de toekomst. Stegehuis Infra heeft zich gespecialiseerd in het inrichten van een duurzame openbare ruimte en sloot zich tevens aan bij een nieuw concept in de Twentse markt: Greenbase.
 
Wat houdt Greenbase in?
Greenbase is een methode dat al in een vroeg stadium inzicht geeft in de kosten en baten van duurzaam bouwen, waarbij niet alleen aandacht is voor de profit kant, maar zeker ook voor people en voor planet. Het concept is ontwikkeld door een collectief van Twentse ondernemers op het gebied van bouwmanagement, subsidies, duurzame certificeringen, duurzame installaties, groenfinanciering en infra, te weten DOC17, Bouwsubsidie Nederland, Linneman Bouw en Advies, Acutus, Rating Finance Consultants en Stegehuis Infra. Greenbase is ontstaan vanuit de integratie van duurzaamheid en financieringskansen rondom duurzaam bouwen. Door de krachten met Stegehuis Infra te bundelen, kan dit concept nu breder getrokken worden richting de openbare ruimte. Een gouden greep, want juist door deze combinatie kunnen gebouw en gebied elkaar versterken, in alle opzichten. Jeroen Stegehuis: “De basis voor een duurzame inrichting van de openbare ruimte vormt voor ons BREEAM Gebied. Dit wereldwijde keurmerk geeft mooie handvatten hiervoor. Als je een gebied een label van BREEAM mee kunt geven, dan biedt dat interessante voordelen voor ondernemers die nieuw willen bouwen in dit gebied. Ze voldoen dan al aan een groot aantal criteria van BREEAM Gebouw, waardoor ze met minder investeringen op een hoger level uitkomen. Een echte win-winsituatie!”
 
Haaksbergen kiest voor BREEAM
De gemeente Haaksbergen heeft onlangs aangegeven daadwerkelijk te kiezen voor BREEAM Gebied voor het duurzaam en innovatief in te richten bedrijventerrein Stepelerveld. Stegehuis Infra begeleidt dit proces. Met het voormalige Unipro, Uzin Utz, als belangrijke inwoner van dit gebied, verwacht Stegehuis dat de keuze voor BREEAM een aanzuigende werking heeft op andere duurzaamheidsgerichte ondernemers. “Het mooie hieraan is dat de overheid voldoet aan de opdracht die ze vanuit het Klimaatakkoord hebben meegekregen, maar tevens bijdraagt aan het verlagen van investeringen voor duurzaam bouwen. Door samen met de partners van Greenbase de kosten al voor het ontwerpproces inzichtelijk te brengen, weten ondernemers direct waar ze aan toe zijn. Ik verwacht dus veel van deze wisselwerking tussen openbare ruimte en gebouwen in het Greenbase-concept.”
 
Meer informatie over BREEAM Gebied of Greenbase? We komen graag langs voor een toelichting!