OFOR Zwolle

OFOR Zwolle
Het Stationsplein in Zwolle wordt flink onder handen genomen: de rotonde verdwijnt en de uitstraling moet groen en ruimtelijk worden. Het busstation is inmiddels naar de zuidzijde van het station  verplaatst, zodat er ruimte is ontstaan voor de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Stegehuis Infra is door aannemer Boskalis gevraagd voor het 3D-ontwerp van zowel de openbare ruimte en de complete ondergrondse infra.  
 
Wat gaat er gebeuren?
Boskalis is als hoofdaannemer verantwoordelijk voor de realisatie van de bovengrondse en ondergrondse infra van het stationsplein. Ook realiseren zij de ondergrondse fietsenstalling. Deze fietsenkelder moet in 2020 gereed zijn en biedt vanaf dat moment ruimte aan zo’n 5.000 fietsen. Daarnaast wordt de kelder ook gebruikt als waterberging bij hevige regenval. Het totale oppervlak van de stalling is te vergelijken met het oppervlak van een voetbalveld. Het kent drie ingangen die naadloos geïntegreerd zijn in het ontwerp van de bovenliggende buitenruimte. Met een overdekte roltrap kunnen reizigers van de stalling naar het station lopen.
 
Rol van Stegehuis infra
Voor de realisatie van een dergelijke fietsenstalling in combinatie met de inrichting van de openbare ruimte is een goede raakvlakkenbeheersing van groot belang. We hebben ons gefocust op zowel de boven- als ondergrondse infra. Door onze 3D-modellen te integreren, zorgen wij bij Stegehuis Infra ervoor dat de raakvlakken tussen onze onderdelen worden beheerst en dat dit gebruikt wordt als input voor het complete integrale BIM model van Boskalis.  In de hierna toegevoegde afbeelding is de huidige stand van zaken weergegeven ten aanzien van de raakvlakken. Het integrale BIM-model vormt de basis voor de raakvlakbeheersing van de boven- en ondergrondse infrastructuur. Tot slot is ons gevraagd om het proces van het ontwerp binnen het UAV-GC-contract te beheersen.
 
Meer informatie over het project:
https://www.zwolle.nl/spoorzone/fietsparkeren