Afstudeerders Jelle en Olle onderzoeken duurzame dorpskern Dalfsen

Afstudeerders Jelle en Olle onderzoeken duurzame dorpskern Dalfsen
Olle ten Voorde en Jelle Kievitsbosch zijn onlangs toegevoegd aan ons team. Zij zijn op dit moment bezig met hun afstudeeronderzoek voor de gemeente Dalfsen. Zij bijten zich vast in de inrichting van de openbare ruimte in het centrumgebied. Het uiteindelijke doel van de opdrachtgever is om één toegankelijk en duurzaam dorpscentrum voor Dalfsen te creëren. De gemeente heeft de ambitie uitgesproken om de meest groene gemeente van Nederland te blijven. De dorpskern sluit daar nog niet helemaal op aan.

Integrale oplossingen
Om out-of-the-boxoplossingen te bedenken voor een duurzame kern, moeten integrale oplossingen tussen verschillende disciplines bedacht worden. Daarbij onderzoeken de beide afstudeerders onder andere de verkeersmogelijkheden en de waterhuishouding in het gebied. Ook thema’s als hittestress en klimaatadaptieve oplossingen of invullingen passeren de revue. Ze zijn met hun onderzoek niet gebonden aan kaders, maar zoeken wel aansluiting op de structuurvisie van de gemeente Dalfsen. In hun op te leveren rapport geven Jelle en Olle creatieve adviezen om het centrum aantrekkelijker, goed bereikbaar en klimaatbestendig te maken.
 
Wij wensen Jelle en Olle veel succes met de afronding van hun studie!