Ontwerpen aan de slimste weg van Nederland

Ontwerpen aan de slimste weg van Nederland
De provincie Overijssel grijpt het groot onderhoud aan de N737 - de Vliegveldstraat tussen Deurningen en Enschede – aan om het onderhoud op innovatieve wijze aan te pakken. De innovaties dienen bij te dragen aan het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid. Een mooi voorbeeldproject voor nieuwe ontwikkelingen!
 
Toepassen en doorontwikkelen innovaties infra
De bedoeling is dat de geselecteerde marktpartij op innovatieve wijze te werk gaat. Het kan dan gaan om de verbetering van de levensduur, duurzame oplossingen voor onderdelen van de route, het verbeteren van de verkeersveiligheid en werkende innovatieve oplossingen die op grotere schaal gebruikt kunnen worden. Daarbij dient dit project als voorbeeldproject, zodat innovaties ook doorontwikkeld en op grotere schaal toegepast kunnen worden.
 
De plannen voor de Innovatieroute N737
Strukton Civiel Noord & Oost heeft het groot onderhoud gegund gekregen en is aan de slag gegaan om vorm te geven aan de Innovatieroute. Wij denken met hen mee in het ontwerp, waarbij de volgende innovaties toegepast worden:
  • Dynamische rijstrookindeling op het kruispunt Vliegveldstraat-Hengelosestraat: met dezelfde hoeveelheid asfalt kan er meer verkeer verwerkt worden.
  • Voertuigdetectie op basis van geluidssensoren. Daarmee worden wachttijden bij verkeerslichten verminderd.
  • Intelligente verkeerslichten die op positieve wijze een bijdrage leveren aan het verkeersgedrag, de prioriteit voor fietsers, apps en boordcomputers voorzien van weginformatie en de meest geschikte routekeuze. Ook vroegtijdige melding voor vrachtverkeer maakt hier onderdeel van uit.
  • Toepassing van een duurzame verbreding: Met minder CO2-verbruik kan de weg verbreed worden zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit.
  • Passeerhaven voor trekkers met geluidsdetectie en signalering om het gebruik van de passeerhavens te stimuleren.
  • Slim asfaltmengsel met een lagere CO2-uitstoot en met een betere reflectie. Hierdoor is minder verlichting nodig.
  • Het nieuwe asfalt van Strukton Civiel Noord & Oost bestaat uit 97% hergebruikte materialen door toepassing van Greenfalt.
 
3D-Ontwerprol voor Stegehuis Infra
Strukton Civiel Noord & Oost is al jarenlang een goede samenwerkingspartner van Stegehuis Infra. Voor deze klus denken we mee in het ontwerp. Zeker omdat het hier gaat om een voorbeeldproject is het interessant om te kijken hoe innovaties en duurzame oplossingen in het ontwerp van de weg passen. Daar waar er ontwerptechnische problemen ontstaan, denken we mee in alternatieve oplossingen of aanpassingen aan de innovaties, zodat toepassing wel mogelijk is. Een bijzonder mooie manier om groot onderhoud van wegen naar een hoger niveau te tillen! Naast het ontwerp in 3D, zorgen we ook voor de validatie, verificatie en het procesmanagement. Kortom, een mooi, uitdagend project om samen met Strukton Civiel Noord & Oost en veelal regionale partners aan te werken.