Teamversterking! Stedenbouwkundig ontwerper Thijs

Teamversterking! Stedenbouwkundig ontwerper Thijs
Met een stedenbouwkundig ontwerper in ons team verbreden wij onze kennis rondom integrale gebiedsontwikkeling nog meer. Wij zijn blij dat we Thijs van den Dool aan ons team kunnen toevoegen. Hij gaat zich richten op een aantal mooie klussen rondom duurzame gebiedsontwikkeling.
 
Stedenbouwkundig ontwerp voor duurzame opgaven
Binnen Stegehuis Infra maken we een mooie ontwikkeling door. Door de intensieve samenwerking in Greenbase hebben we een aantal mooie opdrachtgevers aan ons weten te binden. Niet alleen voeren we de regie binnen het nieuw te vormen bouwteam van bedrijventerrein Stepelerveld in Haaksbergen, ook gaan we met de gemeente Enschede aan de slag om te kijken hoe we handen en voeten kunnen geven aan duurzame gebiedsontwikkeling. De vraagstukken op infragebied worden steeds complexer en de roep om het verduurzamen van bedrijventerreinen wordt steeds groter. Als stedenbouwkundig ontwerper kan Thijs een mooie bijdrage leveren aan de kwalitatieve inrichting van een gebied. Samen met onze BREEAM-experts buigt hij zich de komende periode over duurzaamheidsvraagstukken van onze opdrachtgevers.
 
Greenbase
Stegehuis Infra participeert als samenwerkingspartner in Greenbase, een integrale aanpak voor het verduurzamen van gebiedsontwikkeling en vastgoed. Greenbase bestaat uit twee pijlers: Gebied en Gebouw. Stegehuis Infra richt zich op de pijler Gebied en ontzorgt opdrachtgevers met een gedegen, procesmatige aanpak voor het verduurzamen van onder andere bedrijventerreinen. Met samenwerkingspartners voor onder andere subsidies en duurzaamheidskeurmerken als BREEAM kunnen wij op gestructureerde wijze aan de slag met de duurzame inrichting van een gebied.
 
Meer weten over onze Greenbase-aanpak of wil je kennis maken met Thijs? Van harte welkom!