Update: Innovatieroute N737 in uitvoering

Update: Innovatieroute N737 in uitvoering
Nu we de vakantieperiode ingaan, willen we u graag een update geven over de Innovatieroute tussen Enschede en Deurningen. Strukton Civiel Noord en Oost is de afgelopen weken druk bezig geweest met het asfalteren van deze belangrijke verkeersader. Het type asfalt dat toegepast wordt, is een van de mooie innovaties binnen dit project: Greenfalt. Dit ‘groene’ asfalt is een combinatie van hergebruikt asfalt en gerecycled ballastmateriaal. Op basis van ons 3D-ontwerp wordt op dit moment hard gewerkt om uitvoering te geven aan het groot onderhoud aan deze N737.
 
Wat ging eraan vooraf?
Het groot onderhoud aan de N737 is voor de provincie Overijssel aanleiding om het onderhoud op innovatieve wijze aan te pakken. Binnen dit groot onderhoud worden diverse innovaties toegepast voor een goede doorstroming en verbeterde veiligheid voor het verkeer, met onder andere als doel deze innovaties ook op grotere schaal in te zetten. Een greep uit de noviteiten:
 
  • Dynamische rijstrookindeling op het kruispunt Vliegveldstraat-Hengelosestraat: met dezelfde hoeveelheid asfalt kan er meer verkeer verwerkt worden.
  • Voertuigdetectie op basis van geluidssensoren. Daarmee worden wachttijden bij verkeerslichten verminderd.
  • Intelligente verkeerslichten die op positieve wijze een bijdrage leveren aan het verkeersgedrag, de prioriteit voor fietsers, apps en boordcomputers voorzien van weginformatie en de meest geschikte routekeuze. Ook vroegtijdige melding voor vrachtverkeer maakt hier onderdeel van uit.
  • Toepassing van een duurzame verbreding: Met minder CO2-verbruik kan de weg verbreed worden zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit.
  • Passeerhaven voor trekkers met geluidsdetectie en signalering om het gebruik van de passeerhavens te stimuleren.
  • Het nieuwe asfalt van Strukton Civiel Noord & Oost bestaat uit 97% hergebruikte materialen door toepassing van Greenfalt.
 
 
Stand van zaken
In het voortraject hebben wij een 3D-ontwerp gemaakt dat wij hebben overgedragen aan Strukton Civiel. Het is nu aan hen om uitvoering te geven aan het ontwerp. Daar waar vraagstukken ten aanzien van de uitvoering ontstaan, denken wij mee in oplossingen, zodat innovaties op eventueel andere wijze toch toegepast kunnen worden.
Op dit moment is het asfalteren met Greenfalt de belangrijkste taak in de uitvoeringsfase. Binnen alle deklagen van het asfalt is sprake van maar liefst 97% hergebruikte grondstoffen.
Na de bouwvak gaat het zwaartepunt liggen op het integreren van slimme kruisingen die voor een betere verkeersdoorstroming moeten gaan zorgen. Een spannende fase, waarin innovaties echt realiteit gaan worden voor de N737!

Lees meer over onze rol in dit project.
 
In uitvoering: Greenfalt