Kievitsland

Kievitsland
In Oosterwold vindt de ultieme vorm van doe-het-zelf gebiedsontwikkeling plaats. Op deze groene ruimte tussen Zeewolde en Almere kunnen mensen die een kavel kopen helemaal zelf bepalen hoe hun woning en omringende infrastructuur eruit komt te zien. Dat betekent dus ook, dat de inrichting van de openbare ruimte, zoals de aanleg van groen, wegen en riolering, geheel in eigen beheer wordt gerealiseerd. Een uniek project in Nederland, gericht op het ontwikkelen van een groene en duurzame leefomgeving!

Het is nogal een klus: gebiedsontwikkeling in eigen beheer. Voor eigenaren is het vooral een unieke kans om de eigen droom en visie op wonen compleet vorm te geven, maar er komt natuurlijk ook veel bij kijken. Vooral als je niet gewend bent om bouw- of infrastructurele werken te realiseren. Daar komt nog bij, dat je rekening hebt te houden met je omgeving. Besluit je een kavelweg naar je woning aan te leggen, dan ben je ook verantwoordelijk voor het aansluiten op andere (kavel)wegen of je moet aangrenzende percelen recht van overpad geven. De participanten geven samen vorm aan het hele gebied, waardoor het een dynamisch inrichtingsproces wordt.

Begeleiding infrastructuur en kavelinrichting
Bij dit project worden alle ‘koperzaken’ volledig uit handen genomen. Toekomstige eigenaren worden begeleid met de ontwikkeling van hun woning inclusief de omringende infrastructuur. Dit geeft zekerheid in het voldoen aan de eisen van de gemeente, het waterschap en nutsbedrijven. Stegehuis Infra adviseert de kopers bij het inrichten van de openbare ruimte op en rondom de kavel. Dat betekent eigenlijk dat we ze alles uit handen nemen, te beginnen bij het opstellen van een ontwikkelplan. Wij kijken daarbij naar de haalbaarheid op financieel en planning technisch gebied en begeleiden de koper inhoudelijk in het vormgeven van wensen. Dit alles verminderd de risico’s, reduceert faalkosten en is goedkoper door optimale afstemming met andere kaveleigenaren.
De volgende fase is het bespreken wat nodig is aan infrastructuur. Wij regelen de zaken die daaruit voortvloeien, zoals bodemonderzoeken, het aanvragen van vergunningen en het inmeten van het projectgebied. Wij maken in dit stadium ook de technische tekeningen die nodig zijn tijdens de realisatiefase en zorgen we voor een goede planning van het realiseren van alle nutsvoorzieningen.

Ultieme vorm van burgerparticipatie
Na de voorbereidingsfase, nemen wij de kopers aan de hand mee richting uitvoering. De eerste zaken die wij regelen, om het terrein bouwrijp te maken, zijn onder andere het opschonen van het terrein, de aanleg van bouwwegen en de realisatie van waterhuishoudkundige voorzieningen. Een extra interessante taak voor de kopers is, dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de afvalwaterzuivering en het bergen van hemelwater op eigen terrein. Wij denken met ze mee in duurzame en innovatieve oplossingen, waaronder de aanleg van een helofytenveld en klimaatrobuuste kavelinrichting. Wat dit proces uniek maakt is dat alle beslissingen gezamenlijk met de kopers en hun buren worden genomen. Deze ultieme vorm van burgerparticipatie coördineert Stegehuis Infra voor veel kopers en kavelwegverenigingen (VVE).

Eindresultaat in beeld
De kopers vinden het visualiseren van het eindresultaat vaak het moeilijkste van het ontwikkelingstraject. Het is lastig voor ze om technische tekeningen te lezen. Daarom maken wij al in een vroeg stadium de verschillende keuzes inzichtelijk met 3D-visualitaties. Zo krijgen de kopers een goed beeld van het huis, de tuin en de omliggende infrastructuur, nog voordat de eerste schop in de grond is gegaan.
Nu we een tijdje op weg zijn, kunnen we niet anders zeggen dat Oosterwold een unieke vorm van duurzame gebiedsontwikkeling is! Een ontwikkeling waar wij bij Stegehuis Infra trots op zijn!