Innovatieve diffractor van 4Silence vervat in BIM-model

Innovatieve diffractor van 4Silence vervat in BIM-model
We werken al even met ze samen: 4Silence. Met hun baanbrekende infra-innovatie weten zij verkeerslawaai te reduceren door middel van diffractie. Het resultaat: minder geluidsoverlast in de directe omgeving én een leefbare woon- en werkomgeving. 4Silence ontwikkelde op basis van deze innovatie drie producten die langs de weg toepasbaar zijn: de WHIS®stone voor in de berm, de WHIS®wall als geluidswal en de WHIS®top als ‘dak’ van een geluidswal. In opdracht van 4Silence maakten we al diverse 3D visualisaties en hebben we de aanleg van proefvakken  begeleid. Deze proefvakken zijn uitgevoerd voor respectievelijk Provincie Utrecht, Richelleweg in Soesterberg en langs de A18 en de N18 in opdracht van RWS. Nu de innovatie van 4Silence ook erkend is, vroegen ze ons onder andere BIM-modellen te maken van hun producten.
 
3D-ontwerp in BIM
BIM (Building Information Modeling) is niet meer weg te denken in de bouw- en infrawereld. Het is een digitaal gebouw- of gebiedsmodel, waarbij een intelligent 3D-model gemaakt kan worden. Het grote voordeel van deze methodiek, is dat alle partijen realtime zien welke informatie wordt toegevoegd of gewijzigd. De informatie die wordt toegevoegd is in feite niet meer dan een bestand of kennisbron met informatie: het BIM-model. Voor 4Silence hebben wij nu ook een BIM-model ontwikkeld van hun drie producten. De meerwaarde van ons werk zit hem in het feit dat de opdrachtgever die het product wil toepassen in zijn project, direct een 3D-model kan inpassen in zijn eigen ontwerp. Vervolgens kan de opdrachtgever kijken of het ontwerp goed aansluit op zijn eigen totaalontwerp of dat er nog ontwerptechnische aanpassingen gedaan moeten worden, het zogeheten clash control.
 
Inpasbaarheid in ontwerpfase al duidelijk
Met het ontwikkelde BIM-model kan in het totaalontwerp worden bepaald of een van de drie producten inpasbaar is en wat het ruimtebeslag is. Eventuele faalkosten worden hiermee in de beginfase al voorkomen, doordat aan de voorkant het totaalontwerp en het 3D-model van 4Silence op elkaar afgestemd zijn. Ook de doorlooptijd is veel korter, vanwege de reeds ontworpen modellen. Naast het BIM-model hebben wij samen met 4Silence ook een document ontwikkeld, waarin de technische specificaties en ondersteunende visualisaties van hun drie producten staan. Deze kan als bijlage worden toegevoegd bij de inschrijving op een project.
Kortom, een supermooie innovatie die ook nog eens op vooruitstrevende wijze geïntegreerd wordt in bestaande methodieken.