De Grift (Centrum Apeldoorn)

De Grift (Centrum Apeldoorn)
Op het terrein tussen de Stationsstraat, Beekstraat en de Kanaalstraat komt een nieuw parkje: een groene plek met ruimte voor water, natuur, spelen en ontspanning.

De Grift is de hoofdbeek van het bekenstelsel op de Veluwse oostflank. Met de aanleg van het laatste stukje Grift Binnenstad (een groene plek met ruimte voor water, natuur, spelen en ontspanning) wordt het noordelijke en zuidelijke deel van deze beek bovengronds aan elkaar verbonden. Dat is belangrijk voor duurzaam waterbeheer en voor de natuur. Zeldzame diersoorten krijgen zo meer kansen. 

Aannemersbedrijf Gerwers Tilligte heeft middels een EMVI aanbesteding de opdracht gekregen voor de realisatie van het project. Opgenomen in het plan van Gerwers zijn voorbereidende raakvlak beheersende werkzaamheden die faalkosten buiten reduceren.
Hiervoor heeft Stegehuis Infra de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
 
Het ontvangen model van de totale 'beekbak' en duiker is samengevoegd met het 3D model van de openbare ruimte. Hierdoor is er nu één integraal model van de nieuwe bovenkant verharding en de aan te brengen duiker. Waarvan de raakvlakken beheerst kunnen worden.
Vervolgens zijn deze (technische) modellen gebruikt om een 3D visualisatie te maken van het project. De visualisatie bevat de nieuwe beekbak, toekomstige verhardingen en aan te planten vegetatie. Deze kunnen gebruikt worden voor participatiedoeleinden voor de stakeholders en opdrachtgever.