Stationsplein Zwolle

Stationsplein Zwolle
De laatste fase is bereikt, het ontwerp komt tot voltooiing en daarmee is het totale systeem uitgedacht. Samen met Boskalis en de Gemeente Zwolle nemen wij deel aan het bouwteam OFOR. Wij leveren een groot aandeel als specialist voor de openbare ruimte alsmede op het gebied van de waterhuishouding. In samenspraak met de stedenbouwkundige, gespecialiseerde leveranciers, aannemer Boskalis en opdrachtgever gemeente Zwolle, komen we tot een gedragen en integraal ontwerp. Een ontwerp waar een groene beleving met klimaat robuust systeem en zichtbare klimaatadaptatie centraal staat, het openbaar gebied goed bereikbaar blijft en het stationsgebouw samen met een spiraalvormig natuurstenen ornament, ook wel “superkolk” genoemd, een prominente plek ingenomen hebben.

Stegehuis Infra vervaardigt de 3D-modellen van zowel de openbare ruimte als de riolering en beheerst met deze modellen raakvlakken met behulp van het totale integrale BIM-model van Boskalis. We zijn nauw betrokken bij de integrale afstemming van het ontwerp met groeninrichting, stedenbouwkundige inrichting, waterhuishouding, technische uitwerking, verlichting en verkeersveiligheid. Een totaalontwerp uitgewerkt in een bouwteam waarvan het logo, ook door ons samengesteld, de zichtbare klimaatadaptatie symboliseert.