Havezate Es te Hardenberg

Havezate Es te Hardenberg
Met het realiseren van 2000 woningen in de komende jaren is de ambitie van de gemeente Hardenberg hoog. Een project dat nu volop in ontwikkeling is en waar deze ambitie goed naar voren komt is Bransveen, waar wij een mooie bijdrage aan mochten leveren door het voorbereiden van het project. Wij mogen daarnaast een bijdrage leveren door de luxe wijk Havezate Es voor te bereiden. Deze landelijk gelegen wijk wordt ingericht met kavels van 600 m2 tot 2200 m2. In samenwerking met Gemeente Hardenberg en Roosdom Tijhuis  werken wij het inrichtingsplan, met groene karakter van ODIN Landschapsontwerpers , uit tot een civieltechnisch ontwerp met bijbehorende contractstukken. Gedurende het ontwerptraject gebruiken wij onze kennis en kunde om het bestaande groene karakter optimaal in het nieuwe ontwerp te passen. In het ontwerpproces hanteren wij kernwaarden als: de beheersing van het water, behoud van groenstructuren en inpassing van de huidige Es. Het optimaal integreren van kernwaarden borgen wij door het project volledig in 3D en met behulp van BIM uit te werken.