Stelkampsveld

Stelkampsveld

Dynamisch omgevingsmanagement Stelkampsveld

In het kader van natuurbehoud en het versterken van de biodiversiteit worden maatregelen getroffen om schade door stikstofuitstoot, verdroging en versnippering tegen te gaan. In het Natura 2000 gebied Stelkampsveld wordt gewerkt aan natuurherstel en het versterken van de biodiversiteit.

Voor de aannemers FPH Ploegmakers en Baks hebben wij tijdens de aanbesteding fase bijgedragen aan het opstellen van het aanbestedingsplan op het vlak van omgevingsmanagement. Met een 10 op het deel omgevingsmanagement, hebben zij de aanbesteding van de herstelwerkzaamheden aan het natuurgebied gewonnen.

Wij hebben voor dit mooie project een online GIS-omgeving ingericht waarin wij het omgevingsmanagement beheren. Alle werkzaamheden, hoeveelheden en projectinformatie zijn op de GIS-kaarten nauwkeurig terug te vinden. Medewerkers en projectbetrokkenen kunnen op locatie meldingen doen en afspraken rapporteren. De afspraken die met melders en perceeleigenaren zijn gemaakt hebben wij in het online platform real time inzichtelijk gemaakt. Handig voor het projectteam dat hierdoor goed op de hoogte blijft van de voortgang.

Wij wensen FPH Ploegmakers veel succes met de werkzaamheden!