Grote stappen in de duurzame ontwikkeling van Stepelerveld

Grote stappen in de duurzame ontwikkeling van Stepelerveld
Hoe het begon
Na het organiseren van de tender, met als winnaar Strukton Civiel, en het opstellen van het ontwerp in het bouwteamverband zijn wij inmiddels in de realisatiefase beland van het bedrijventerrein Stepelerveld in Haaksbergen. In 2019 is gestart met het certificeringsproces voor een BREEAM-NL Gebied certificaat. Het certificeringsproces ligt op schema. Nu de realisatie voor de deur staat kunnen we grote stappen gaan maken in de aanlevering van de bewijslast voor de certificering.

Wij maken duurzaamheid van Stepelerveld meetbaar
Met het certificeringsproces geven wij richting aan de duurzame ontwikkeling van het bedrijventerrein en maken wij deze meetbaar duurzaam. Wij nemen maatregelen om de biodiversiteit te versterken, zoeken naar duurzaam gebruik van materialen en zorgen voor continue afstemming met de stakeholders. Met name het participatietraject springt uit deze ontwikkeling.

Geen 13 in een dozijn bedrijventerrein
Niet alleen de toekomstige bedrijven en de omliggende bedrijven in het bestaande bedrijventerrein Stepelo, maar ook onder andere de wijkvereniging de Veldmaat hebben hun zeggenschap gehad. Alle wensen van de stakeholders zijn met onze werkmethode meegenomen in het ontwerp. Het resultaat? Een breed gedragen duurzame ontwikkeling, met een groot zwaartepunt op de menselijke maat en een uitstekende omgevingsbeleving. Hier is dus geen sprake van een 13 in een dozijn bedrijventerrein!

Waarom verduurzamen?
Het verduurzamen van bedrijventerreinen heeft een positief effect op het vestigingsklimaat en versterkt het imago van gevestigde bedrijven. Het certificeren van het gebied heeft bovendien een positief effect op het certificeren van de gebouwen. Daarmee is Stepelerveld een voorbeeldproject voor de regio en een mooi project voor ons als adviseur duurzame gebiedsontwikkeling.  Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het uitvoeringsontwerp, zodat in de zomer de realisatie in gang kan worden gezet.
Bent u benieuwd  naar de mogelijkheden om uw bedrijventerrein te verduurzamen of een nieuwe impuls te geven? Neem dan contact met ons op via 0541 769057 of mail ons voor een mogelijke afspraak.