Herinrichting Oosterlaan en Westerlaan

Herinrichting Oosterlaan en Westerlaan
In opdracht van én in samenwerking met de gemeente Zwolle hebben wij eind vorig jaar het voorlopig ontwerp afgerond van de herinrichting Oosterlaan en Westerlaan. Zowel de Oosterlaan als Westerlaan maakten als ‘inpaszone’ onderdeel uit van het herontwerp van Stationsplein, waar wij in bouwteamverband met de gemeente en Boskalis ook aan gewerkt hebben. Dit raakvlak was voor de gemeente aanleiding om ons óók te vragen voor de herinrichting van de Oosterlaan en Westerlaan.

Het uitgangspunt van de herinrichting was om het nieuwe profiel in te passen tussen twee erfgrenzen en aan te laten sluiten op bestaande hoogtes zonder boomwortels te beschadigen. Met het oog op toegankelijkheid was het van belang om het afschot van het voetpad acceptabel te houden. Door deze wensen samen te voegen en vervolgens te modelleren is een ‘onzichtbaar’ hoogteplan ontstaan en daarmee in één klap het gewenste profiel ingepast.

Om het door de gemeente gekozen wegprofiel met bijbehorende wensen goed in te kunnen passen hebben wij een 3D model gemaakt, waar de inpasbaarheid van het profiel mee kon worden aangetoond. Voor een dergelijk ontwerp in deze fase is een 3D ontwerp niet gebruikelijk, maar in dit geval wel zeer nuttig. Het 3D model is niet alleen gebruikt voor de technische inpassing, maar heeft ook gefungeerd als ‘belevingsmodel’. In coronatijd was dit model ook nog eens geschikt om op afstand gezamenlijk het ontwerp te beleven en aandachtspunten aan te duiden. Deze aandachtspunten zijn vervolgens in het definitieve ontwerp nader uitgewerkt.

Inmiddels hebben we het voorlopig ontwerp wederom in samenwerking met de gemeente uitgewerkt tot definitief ontwerp. In deze fase zijn de ‘vruchten geplukt’ van de investering in voorgaande fase. Het hoogteplan was namelijk al gereed!