Contractvoorbereiding bouwrijpmaken De Veste in Borne

Contractvoorbereiding bouwrijpmaken De Veste in Borne
In opdracht van de gemeente Borne, voor een onderhandse aanbesteding, hebben wij het ontwerp en de omschrijving van de werkzaamheden uitgewerkt.