Variantenstudie afvalbrengpunt Almelo

Variantenstudie afvalbrengpunt Almelo
In opdracht van de gemeente Almelo hebben we een variantenstudie van het opnieuw in te richten afvalbrengpunt gemaakt. Ook het ontwerp hebben we voor onze rekening genomen.