3D grondbalans met visuele ondersteuning

3D grondbalans met visuele ondersteuning
Binnen Stegehuis Infra zijn wij in staat tot het uitwerken van gedetailleerde 3D-grondbalansen waarbij op basis van de bestaande ondergrond, grondlagenopbouw en nieuwe situatie de grondbalans wordt opgesteld. Binnen dit project is er door de opdrachtgever een quickscan gemaakt van de hoeveelheden en zijn deze in detail vastgesteld door Stegehuis Infra. Ter ondersteuning is de visuele weergave van ontgravings- en aanvullingsdikten gegeven.