Bouw- en Woonrijpmaken Buurtschappen Odijk

Bouw- en Woonrijpmaken Buurtschappen Odijk
Voor het project Buurtschappen van Odijk hebben wij als adviesbureau de voorbereiding en planontwikkeling gedaan voor het realiseren van een nieuwe buurtschap. In samenwerking met Explorius Projectonwikkeling is het stedenbouwkundig plan uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp met bijbehorende besteksomschrijving. Naast dit ontwerp en de contractvoorbereiding is in het gehele voorbereidingstraject ondersteuning verleend in afstemming met stakeholders, marktpartijen en ontwikkelpartners.