Ontwerp Rioolaanpassingen Garderen

Ontwerp Rioolaanpassingen Garderen
In Garderen, gemeente Barneveld, wordt door de Sallandse Wegenbouw een rioolaanpassing uitgevoerd om de wateroverlast in de kern van Garderen te voorkomen.
De projectvoorbereiding van deze UAV-GC opdracht is door Stegehuis Infra uitgewerkt. De eisenanalyse, verificaties, ontwerpwerkzaamheden en afstemming met stakeholders is verwerkt in een uitvoeringsontwerp met bijbehorende processtukken. Binnen het project wordt een oude RWZI locatie geamoveerd en worden nieuwe voorzieningen aangebracht, zoals een bergbezinkbassin, een gemaal en een nieuw transportriool.