Kievitsland Almere

Kievitsland Almere
In Oosterwold (maakoosterwold.nl) is Kievitsland BV bezig met de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk. Stegehuis infra zorgt voor het (3D-)ontwerp van de wegen, parkeerplaatsen, nutsvoorzieningen en riolering. Daarnaast verzorgen wij de benodigde waterhuishoudkundige plannen en coördineren wij de vergunning aanvraag. De aansturing en begeleiding van de infra aannemer behoren ook tot onze werkzaamheden
inclusief de afstemming met de toekomstige bewoners.