Aansluiting Waterfront - N302 Harderwijk

Aansluiting Waterfront - N302 Harderwijk
Momenteel zijn wij volop bezig met de engineeringsfase van het project Aansluiting Waterfront N302 te Harderwijk. In samenspraak met de aannemer Hoornstra-Ophof werken wij het aanbiedingsontwerp uit tot een volwaardig UO. Op basis van machinebesturing wordt het project uitgevoerd en de meerwaarde uit de 3D-modellen benut.
Wij kijken er naar uit het project buiten in realisatie te zien.