Zuivelstraat

Zuivelstraat
Beste bewoner van de Zuiverlstraat,

In opvolging op de brief die u van ons heeft ontvangen, kunt op deze locatie de 3 schetsen van het project inzien.

Tevens zijn wij zoals wij ook aangaven in de brief benieuwd naar uw mening en wensen over de reconstructie. 
Via de volgende link kunt u de enquête invullen omtrent de keuzemogelijkheden in het project:

Enquête Zuivelstraat klik hier

De opties zijn in pdf-formaat te downloaden via de volgende link:
Schetsen in pdf klik hier

De enquete is in te vullen tot 9-4-2020.
Wij danken u voor het delen van uw mening en komen bij u terug met het definitieve ontwerp.

Met vriendelijke groet,
Koen Blankenvoort
Projectleider Ontwerp Zuivelstraat